Naše služby

Hlavní činnosti prováděné pro E.ON Česká republika s.r.o.

  • montáže, výstavba, údržba a opravy sítí energetických zařízení nízkého a vysokého napětí
  • projekce


Práce prováděné pod napětím

  • přípojky NN
  • odbočka svazkovými vodiči z průběžného vedení svazkových vodičů AES
  • přechod svazkových vodičů na zemní kabel
  • montáž a připojení venkovního vedení se svazkovými vodiči k venkovnímu vedení NN s holými vodiči
  • montáž druhého venkovního vedení se svazkovými vodiči v blízkosti činného venkovního vedení NN s holými vodiči
  • montáž druhého venkovního vedení se svazkovými vodiči v blízkosti činného venkovního vedení NN se svazkovými vodiči
  • výměna odbočné propichovací svorky na propojení venkovního vedení AES
  • montáž omezovačů přepětí na venkovním vedení ze svazkových izolovaných vodičů AES
  • výměna koncového držáku na venkovním vedení AES
  • montáž průběžné spojky na plastových kabelech NN
  • odpojení (připojení) odběratele napájeného z rozpojovací nebo jisticí skříně


Projektování

  • venkovní, kabelové rozvody a přípojky VN 22 kV
  • distribuční, průmyslové, stožárové a kioskové trafostanice 22/0,4 kV
  • venkovní kabelové rozvody a přípojky NN 230/400 V
  • veřejné osvětlení
  • místní rozhlas