kontakty

technická kancelář

vedení společnosti

Jana Smutná
jednatelka, ekonomický úsek
+420 602 846 532
j.smutna@mopre.cz
Ing. Miroslav Oplocký
technický ředitel
+420 725 720 041
oplocky@gmail.com

realizace staveb

Jana Hamplová, DiS.
příprava a kompletace staveb
+420 721 021 953
j.hamplova@mopre.cz
Jan Horák
stavbyvedoucí
+420 723 402 725
j.horak@mopre.cz
Stanislav Liška
stavbyvedoucí
+420 774 718 199
s.liska@mopre.cz

Lukáš Mazouch
stavbyvedoucí
+420 608 196 815
l.mazouch@mopre.cz

Martina Bílková
příprava staveb, georadar
+420 724 412 053
m.bilkova@mopre.cz
Bc. Josef Znojil
vedoucí skladového hospodářství
+420 777 010 783
j.znojil@mopre.cz

projekce

Eva Nemcová
vedoucí projekce
+420 777 575 985
e.nemcova@mopre.cz

Ing. Klára Vašíková
projektantka
+420 608 975 359
k.vasikova@mopre.cz

Tomáš Vystavěl
zpracování TE G!NIUS, projektant
+420 724 526 198
t.vystavel@mopre.cz