služby

montáže v energetice

trafostanice

22000/400/230 V

venkovní sítě

projekce sítí NN, VN a trafostanic

kabelové sítě

NN 230/400 V a VN 22 000 V

veřejné osvětlení

pokládání kabelů pro VO

staveništní přípojky

dočasné připojení pro stavby

domovní přípojky

od projektu až po realizaci

práce prováděné pod napětím

menší omezení odběratelů

inženýrské práce v energetice

projekce

projekce sítí NN, VN a trafostanic

trasování

trasování sítí NN a VN včetně vyhledání plášťových poruch.

analýza elektrické sítě

kontrola kvality dodávky, průběhové měření spotřeby, minim, maxim a jalové energie (délka jednoho měření až 27 dnů)

georadarový průzkum

provádíme georadarový průzkum ke zjištění existence inženýrských sítí a skrytých objektů, a to ve městě i přírodních terénech