řízené protlaky

řízené protlaky strojem GRUNDODRILL 4x a VERMEER D10X15III

 • strojní protlačování otvoru 40 mm– 160 mm
   Délka protlaku do 100 m
 • minimální prostor k uskutečnění protlaku – alespoň 6 m na jedné straně
 • možnost současného zatažení uzemnění s chráničkou
 • možnost dvojprotlaku 2 x 63 mm zároveň
 • délka závrtné tyče 1,5 – 1,8 m – rychlá možnost změny úhlu protlaku (např. vhodné pod vodní
  toky, náspy, koleje…)
 • kompaktnost vrtné soupravy – malé nároky na přistavení
 • foto vrtných strojů a příklad protlaku

referenční firmy